Logopedyczne badania przesiewowe

 

Na początku roku szkolnego logopedzi z naszej poradni rozpoczynają przesiewowe badania logopedyczne. Odbywają się  one na zaproszenie przedszkoli i szkół po wcześniejszym ustaleniu terminu, na terenie placówek. Badania te pozwalają na wczesne wykrywanie zaburzeń rozwoju mowy i podjęcie szybkiej interwencji terapeutycznej.

Badanie ma charakter indywidualny, choć zwykle wcześniej jest poprzedzone kontaktem terapeuty z grupą. Badanie przeprowadzane jest w formie zabawy. Dziecko rozmawia z logopedą, nazywa przedmioty przedstawione na obrazkach, wskazuje odpowiednie obrazki itp. Wypowiedzi dziecka pozwalają ocenić stan artykulacji głosek oraz zdolność do wypowiadania się. Terapeuta stara się też ocenić, czy dziecko ma problemy w zakresie odbioru i przetwarzania dźwięków. Badaniu podlega także budowa i sprawność aparatu artykulacyjnego: warg, języka, żuchwy oraz ocena czynności fizjologicznych, tj. oddychanie, gryzienie, żucie i połykanie.

Po zakończonych badaniach logopeda przekazuje wychowawcom i rodzicom informacje o stanie rozwoju mowy dziecka, przedstawia wstępną diagnozę oraz  zalecenia.