ADMINISTRACJA

mgr Aneta Sikorska – starszy specjalista, pełni funkcję sekretarza i specjalisty ds. kadr, mgr historii, ukończyła studia podyplomowe z Prawa Pracy na UJ, kurs kadrowo-płacowy oraz liczne szkolenia z dziedziny prawa pracy.

a.sikorska@sppppk.pl

Sylwia Opalińska – Specjalista, pracownik Sekretariatu w głównej Placówce Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Powiatu Krakowskiego w Krakowie. Wykształcenie średnie, ukończony kurs „Kadry i Płace od podstaw z obsługą programów: Płatnik, Symfonia Kadry i Płace”. W poradni zajmuje się prowadzeniem rejestru badanych dzieci, korespondencji oraz opinii psychologiczno-pedagogicznych, jak również kontaktami telefonicznymi z placówkami oświatowymi i rodzicami, wprowadzaniem danych do Systemu Informacji Oświatowej, przygotowywaniem Sprawozdań do Instytucji Nadrzędnych (Starostwo Powiatowe, Kuratorium Oświaty), prowadzeniem kasy i gospodarki pieniężnej Poradni.

s.opalinska@sppppk.pl

Natalia Turowska-Łokaj – Samodzielny Referent, wykształcenie średnie. Na terenie głównej siedziby poradni zajmuje się bieżącą obsługą sekretariatu oraz obsługą administracyjną WOKRO – Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego na terenie SPPPPK.

n.turowska@sppppk.pl

Irena Baranek – Specjalista, pracownik administracyjny Filii w Skale. Posiada wykształcenie  ogólno-ekonomiczne (ekonomista). Na terenie filii Poradni zajmuje się bieżącą obsługą sekretariatu.

i.baranek@sppppk.pl

lic. Izabela Ratuch – Specjalista, pracownik administracyjno-biurowy SPPPPK Filia w Słomnikach. Wykształcenie wyższe zawodowe – Finanse i Bankowość, specjalność finanse publiczne. Na terenie filii Poradni zajmuje się bieżącą obsługą sekretariatu.

i.ratuch@sppppk.pl

mgr Dominika Grzywnowicz – główny księgowy poradni, wykształcenie wyższe

d.grzywnowicz@sppppk.pl