ADMINISTRACJA

mgr Aneta Sikorska – starszy specjalista, pełni funkcję sekretarza i specjalisty ds. kadr, mgr historii, ukończyła studia podyplomowe z Prawa Pracy na UJ, kurs kadrowo-płacowy oraz liczne szkolenia z dziedziny prawa pracy.
a.sikorska@sppppk.pl

Sylwia Opalińska – Starszy referent (pracownik Sekretariatu) w głównej Placówce Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Powiatu Krakowskiego w Krakowie. Wykształcenie średnie, ukończony kurs „Kadry i Płace od podstaw z obsługą programów: Płatnik, Symfonia Kadry i Płace”. W poradni zajmuje się prowadzeniem rejestru badanych dzieci, korespondencji oraz opinii psychologiczno-pedagogicznych, jak również kontaktami telefonicznymi z placówkami oświatowymi i rodzicami, wprowadzaniem danych do Systemu Informacji Oświatowej, przygotowywaniem Sprawozdań do Instytucji Nadrzędnych (Starostwo Powiatowe, Kuratorium Oświaty), prowadzeniem kasy i gospodarki pieniężnej Poradni.
s.opalinska@sppppk.pl

Irena Baranek – Samodzielny referent, pracownik administracyjny Filii w Skale. Posiada wykształcenie  ogólno-ekonomiczne (ekonomista).
i.baranek@sppppk.pl

lic. Izabela Ratuch – Pracownik administracyjno-biurowy SPPPPK Filia w Słomnikach. Samodzielny referent. Wykształcenie wyższe zawodowe – Finanse i Bankowość, specjalność finanse publiczne. Na terenie Poradni zajmuje się bieżącą obsługą sekretariatu.
i.ratuch@sppppk.pl

mgr Dominika Grzywnowicz –

d.grzywnowicz@sppppk.pl