Regulamin „Pytania i odpowiedzi”

 

Zapraszamy Państwa do korzystania z sekcji „Pytania i odpowiedzi”.

Regulamin:

– Pytania prosimy kierować na adres: zapytaj@sppppk.pl.
– Odpowiedź na pytanie będzie udzielona do 7 dni.
– Wysłanie pytania jest równoznaczne ze zgodą na jego publikację. Pytanie będzie publikowane bez jakichkolwiek danych personalnych nadawcy, jedynie treść pytania.
– Jeżeli pytanie będzie podobne do zadanego wcześniej, odpowiedź zostanie uzupełniona i ujęta we wcześniejszym pytaniu. Nadawca zostanie o tym powiadomiony i tam przekierowany.
– Pytania mogą zadawać wszyscy zainteresowani tematyką pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych, np. rodzice, specjaliści szkolni, nauczyciele.
– Pytania mogą obejmować zakres działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych – mogą dotyczyć pracy naszej konkretnej placówki, kwestii diagnostycznych, obowiązujących przepisów prawa oświatowego itd. Poszczególne tematy będą rozwijane na bieżąco.
– Pytania kierowane do poradni nie mogą mieć spersonalizowanego charakteru, tj. dotyczyć konkretnego dziecka, np. „Kiedy Janek Kowalski, ur. 2009, SP Miejscowość powinien zgłosić się na badanie kontrolne do poradni?” Pytania powinny być uogólnione, np. „Kiedy zwykle dzieci powinny zgłosić się na badanie kontrolne do poradni?”
– Pytania kierowane do poradni nie mogą mieć charakteru szczegółowej porady terapeutycznej, np. „Janek od 2 lat sprawia problemy wychowawcze (… opis sytuacji …) Co mogę z nim zrobić?” Zamiast tego można zapytać, np. „Jakie są możliwości pomocy dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze w SPPPPK?”