Dyrekcja

mgr Patrycja Kozera-Mikuła – dyrektor SPPPPK, psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta, interwent kryzysowy. Nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Psychologii Stosowanej UJ oraz Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ a także Studiów Doktoranckich na Akademii Ignatianum w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie psychoterapii i socjoterapii dzieci i młodzieży w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum UJ oraz w zakresie Organizacji i Zarządzania Oświatą. Uczestniczyła w licznych szkoleniach dotyczących profilaktyki i terapii zaburzeń emocji i zachowania dzieci i młodzieży. Specjalizuje się w diagnozie, psychoterapii i poradnictwie psychologicznym dla nastolatków i ich rodzin. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych w dziedzinie psychologii i pedagogiki.

p.kozera.mikula@sppppk.pl

 

mgr Joanna Malinowska – wicedyrektor SPPPPK, psycholog, terapeuta rodzinny, neuroterapeuta, certyfikowany mediator, nauczyciel dyplomowany. Jest absolwentką psychologii UJ,  studiów podyplomowych: „Poradnictwo i pomoc psychologiczna” (UJ), „Systemowa terapia rodzin – teoria i praktyka” (Klinika Psychiatrii Collegium Medicum UJ), „Mediacje. Alternatywne sposoby rozwiązywania konfliktów” (Wydział Zarządzania – AGH), „Zarządzanie w oświacie”. Posiada certyfikat II stopnia z zakresu neuroterapii EEG – Biofeedback.  Zajmuje się diagnozą trudności szkolnych, zaburzeń emocjonalnych i trudności wychowawczych u dzieci i młodzieży. Pomaga w problemach rodzinnych, relacjach partnerskich, w sytuacjach kryzysowych. Specjalizuje się w prowadzeniu mediacji szkolnych, rodzinnych oraz negocjacji w środowisku szkolnym. Pomaga w sporządzaniu ugód mediacyjnych oraz planów opieki rodzicielskiej w sytuacjach separacji i rozwodu. Prowadzi konsultacje, grupy wsparcia dla pracowników placówek oświatowych, zajęcia warsztatowe dla rodziców podnoszące ich kompetencje rodzicielskie oraz udziela wsparcia psychologicznego rodzinom adopcyjnym.

j.malinowska@sppppk.pl