Dyrekcja

mgr Anna Jeziorek – dyrektor SPPPPK, psycholog i pedagog. Nauczyciel dyplomowany. Absolwentka UJ. Studia podyplomowe z nowoczesnego kierowania i zarządzania szkołą. Ukończone szkolenie z zakresu coachingu. Zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży pod kątem trudności w nauce i zachowaniu. Pracuje terapeutycznie w nurcie poznawczo-behawioralnym z dziećmi lękowymi, nieśmiałymi oraz z mutyzmem wybiórczym, a także z dziećmi moczącymi się i ich rodzinami. Prowadzi zajęcia z neuroterapii. Posiada certyfikat PSPP i terapeuty EEG BIOFEEDBACK. Ma doświadczenie w pracy warsztatowej z dziećmi i młodzieżą. Autor zajęć profilaktycznych „Prawda o narkotykach”.

a.jeziorek@sppppk.pl

 

mgr Joanna Malinowska – wicedyrektor SPPPPK, psycholog, terapeuta rodzinny, neuroterapeuta, certyfikowany mediator, nauczyciel dyplomowany. Jest absolwentką psychologii UJ,  studiów podyplomowych: „Poradnictwo i pomoc psychologiczna” (UJ), „Systemowa terapia rodzin – teoria i praktyka” (Klinika Psychiatrii Collegium Medicum UJ), „Mediacje. Alternatywne sposoby rozwiązywania konfliktów” (Wydział Zarządzania – AGH), „Zarządzanie w oświacie”. Posiada certyfikat II stopnia z zakresu neuroterapii EEG – Biofeedback.  Zajmuje się diagnozą trudności szkolnych, zaburzeń emocjonalnych i trudności wychowawczych u dzieci i młodzieży. Pomaga w problemach rodzinnych, relacjach partnerskich, w sytuacjach kryzysowych. Specjalizuje się w prowadzeniu mediacji szkolnych, rodzinnych oraz negocjacji w środowisku szkolnym. Pomaga w sporządzaniu ugód mediacyjnych oraz planów opieki rodzicielskiej w sytuacjach separacji i rozwodu. Prowadzi konsultacje, grupy wsparcia dla pracowników placówek oświatowych, zajęcia warsztatowe dla rodziców podnoszące ich kompetencje rodzicielskie oraz udziela wsparcia psychologicznego rodzinom adopcyjnym.

j.malinowska@sppppk.pl