Kwestie diagnostyczne

Badanie kontrolne powinno się odbyć w czasie wyznaczonym w opinii po pierwszorazowym cyklu diagnostycznym. Zwykle specjalista sugeruje 1-2 lata na pracę korekcyjną lub wskazuje klasę, w której uczeń miałby się ponownie zgłosić do poradni.

Jeżeli w opinii nie ma ww. informacji, warto trzymać się zasady minimum jednego roku kalendarzowego. Czas ten może być krótszy, jeżeli pojawiły się nowe, bardzo ważne okoliczności wpływające na funkcjonowanie dziecka. Czas ten może być dłuższy, jeżeli dziecko nie zgromadziło dokumentacji świadczącej o realizowaniu zaleceń z pierwszej opinii. Badanie kontrolne może także nie odbyć się, jeżeli przyczyny, dla których wydano pierwszorazową opinię, ustały.