Mobilny Konsultant

Projekt pn. "Realizacja działań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję poradni psychologiczno-pedagogicznej poprzez przystępniejszy dostęp do fachowca, który objąłby dzieci i młodzież albo dzieci, młodzież oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną"