Psychoterapia

 

Psychoterapia to oddziaływanie mające na celu poprawę funkcjonowania człowieka na wielu płaszczyznach jego życia. Ludzie potrzebują psychoterapii, kiedy stosowane przez nich w różnych sytuacjach życiowych sposoby przestają odnosić skutek. Terapeuta jest osobą, która poprzez rozmowę, zastosowanie rozmaitych technik oraz metod terapeutycznych wspiera pacjenta w procesie zmiany i uczeniu się nowych, bardziej efektywnych sposobów radzenia sobie z różnymi sytuacjami.

Trudności mogą być widoczne w funkcjonowaniu dzieci, młodzieży oraz całych rodzin. Jeśli dotyczą one dzieci i młodzieży – w naszej poradni proponujemy spotkania najpierw  dla rodziców. Często już praca z samymi rodzicami powoduje modyfikację ich postaw rodzicielskich i wpływa na zmianę zachowania dzieci. Czasami potrzebne jest także udzielanie pomocy bezpośrednio dziecku – odbywa się to w postaci spotkań indywidualnych lub ma charakter grupowy, np. w jednej z prowadzonych na terenie poradni grup terapeutycznych.

Na terenie poradni oferujemy wsparcie przede wszystkim w następujących sytuacjach:

  • trudności rodziców w relacjach z dziećmi
  • konflikt w obrębie rodziny
  • poważna sytuacja życiowa (np. rozwód, separacja, utrata bliskiej osoby)
  • przeżywanie przez dzieci trudności emocjonalnych (czują się nieszczęśliwe, zagubione, nadmiernie zestresowane)
  • nadpobudliwość psychoruchowa i kłopoty z koncentracją dziecka
  • nieśmiałość dziecka
  • trudność w relacjach dziecka z rówieśnikami
  • kłopot z zachowaniem dziecka w domu, przedszkolu czy szkole (o trudnej do uchwycenia przyczynie)
  • adopcja dziecka lub piecza zastępcza nad dzieckiem

Zgłoszenie do spotkań o charakterze terapeutycznym następuje poprzez kontakt rodzica/rodziny z sekretariatem poradni. Spotkania mają charakter dobrowolny, nie wymagają skierowania od specjalisty.