DYŻURY

Konsultacje w sprawach dotyczących składania dokumentów na Zespół Orzekający odbywają się w dniach:

  • PONIEDZIAŁEK –  9:00-10:00 – mgr Iwona Stec
  • ŚRODA –15:00-16:00 – mgr Iwona Stec
  • CZWARTEK –  9:00-10:00 – mgr Joanna Malinowska
  • PIĄTEK –  9:00-10:00 – mgr Joanna Malinowska

 

Daty konsultacji mogą ulec zmianie o czym na bieżąco będziemy informować w Aktualnościach.

Posiedzenia Zespołu odbywają się dwa razy w miesiącu.

W razie konieczności  posiedzenia Zespołów decyzją dyrektora mogą być zwoływane częściej.