Terapeuci Integracji Sensorycznej

mgr Maria Olbromska – Makar – nauczyciel kontraktowy w trakcie awansu na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego. Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, pedagog (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), muzykoterapeuta (Akademia Muzyczna w Łodzi). Staż odbyła w Szpitalu Klinicznym im. dr. J. Babińskiego. Ukończyła Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży oraz podyplomowe studia z zakresu pedagogiki specjalnej i edukacji osób z autyzmem. Ponadto liczne szkolenia z zakresu pracy z dzieckiem prezentującym zachowania trudne, szkolenie z zakresu terapii ręki, terapii dziecka z mutyzmem wybiórczym. Na terenie poradni prowadzi diagnozę zaburzeń integracji sensorycznej i terapię SI, współprowadzi grupę terapeutyczną „Trudne dziecko”.

m.olbromska.makar@sppppk.pl

 

mgr Anna Stanisławczyk – nauczyciel kontraktowy w trakcie awansu na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego, pedagog, terapeuta pedagogiczny, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta wczesnego wspomagania, Provider Neuroflow ATS® , terapeuta ręki i zaburzeń motoryki małej. Absolwentka pedagogiki społeczno-opiekuńczej oraz pedagogiki specjalnej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Terapii zaburzeń w mówieniu, czytaniu i pisaniu na Wydziale Polonistycznym UJ. Uczestniczka kursów i warsztatów dotyczących m. in. diagnozy przyczyn trudności w czytaniu, pisaniu, liczeniu, zaburzeń rozwojowych wieku dziecięcego, centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Stale podnosi swoją wiedzę oraz umiejętności na kursach przeznaczonych dla terapeutów integracji sensorycznej. Na terenie poradni zajmuje się diagnozą małego dziecka, diagnozą dzieci w wieku szkolnym oraz młodzieży. Prowadzi terapię pedagogiczną uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Diagnozuje zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci oraz prowadzi terapię indywidulaną. Prowadzi u podopiecznych badania w kierunku wykrycia objawów zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego oraz terapię poprzez aktywny trening słuchowy Neuroflow. Koordynuje działania w ramach zespołu wczesnego wspomagania rozwoju.

a.stanislawczyk@sppppk.pl

 

mgr Joanna Tomaszewska – nauczyciel kontraktowy, ukończyła oligofrenopedagogikę, terapię pedagogiczną, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, terapię integracji sensorycznej. Odbyła szkolenia z zakresu m.in. rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia, Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem, Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej – pierwszy, drugi i trzeci rok życia oraz trzeci do szósty rok życia, kurs Iº PECS , kurs Iº Terapii Ręki. W poradni zajmuje się terapią integracji sensorycznej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

j.tomaszewska@sppppk.pl

 

mgr Alicja Charkiewicz-Wilczek – nauczyciel dyplomowany, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia.

Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Krakowie na kierunku pedagogika specjalna- oligofrenopedagogika oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Rehabilitacji na kierunku  Podejście sensoryczne w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju. Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach dotyczących wspierania  dzieci z trudnościami rozwojowymi, min. Terapia Taktylna wg metody S.Masgutowej, Sensory Babies Master Class Course, ­ Diagnoza procesów Integracji Sensorycznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z  dziećmi  z trudnościami w zakresie przetwarzania sensorycznego, dziećmi   i młodzieżą niepełnosprawnymi intelektualnie, z niepełnosprawnościami sprzężonymi i zaburzeniami ze spektrum  autyzmu.

a.charkiewicz.wilczek@sppppk.pl