Terapeuci Integracji Sensorycznej, Fizjoterapeuci

mgr Anna Stanisławczyk – nauczyciel mianowany,pedagog, terapeuta pedagogiczny, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta wczesnego wspomagania, Provider Neuroflow ATS®, terapeuta ręki i zaburzeń motoryki małej. Absolwentka pedagogiki społeczno-opiekuńczej oraz pedagogiki specjalnej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Terapii zaburzeń w mówieniu, czytaniu i pisaniu na Wydziale Polonistycznym UJ. Uczestniczka kursów i warsztatów dotyczących m. in. diagnozy przyczyn trudności w czytaniu, pisaniu, liczeniu, zaburzeń rozwojowych wieku dziecięcego w tym ze spektrum autyzmu, centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Stale podnosi swoją wiedzę oraz umiejętności na kursach przeznaczonych dla terapeutów integracji sensorycznej. Na terenie poradni zajmuje się diagnozą małego dziecka w tym diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu z wykorzystaniem narzędzia ADOS-2, diagnozą dzieci w wieku szkolnym oraz młodzieży. Prowadzi terapię pedagogiczną uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Diagnozuje zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci. Prowadzi u podopiecznych badania w kierunku wykrycia objawów zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego oraz terapię poprzez aktywny trening słuchowy Neuroflow.

a.stanislawczyk@sppppk.pl

 

mgr Joanna Tomaszewska – pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, neurologopeda, nauczyciel mianowanym. Ukończyła studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz studia podyplomowe z logopedii i neurologopedii. Jest również terapeutą integracji sensorycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako hipoterapeuta w stadninach a następnie jako pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej oraz neurologopeda w przedszkolu specjalnym oraz w SOSW z dziećmi z niepełnosprawnościami (autyzm, niepełnosprawność intelektualna, rzadkie wady genetyczne) prowadząc grupy przedszkolne oraz terapię w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Odbyła liczne szkolenia z zakresu m.in. terapii i treningu jedzenia, techniki tapingu logopedycznego, pracy z dziećmi w wieku 0 -3 lata, rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia, oraz Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem. Posiada uprawnienia do diagnozy narzędziami takimi jak: Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa – pierwszy, drugi i trzeci rok życia oraz trzeci do szósty rok życia, KOLD, KORP, KOZE, ADOS – 2, kurs Iº PECS. W poradni zajmuje się terapią integracji sensorycznej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz prowadzę diagnozy i terapię logopedyczną.

j.tomaszewska@sppppk.pl

 

mgr Alicja Charkiewicz-Wilczek – nauczyciel dyplomowany, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia.

Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Krakowie na kierunku pedagogika specjalna- oligofrenopedagogika oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Rehabilitacji na kierunku  Podejście sensoryczne w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju. Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach dotyczących wspierania  dzieci z trudnościami rozwojowymi, min. Terapia Taktylna wg metody S.Masgutowej, Sensory Babies Master Class Course, ­ Diagnoza procesów Integracji Sensorycznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z  dziećmi  z trudnościami w zakresie przetwarzania sensorycznego, dziećmi   i młodzieżą niepełnosprawnymi intelektualnie, z niepełnosprawnościami sprzężonymi i zaburzeniami ze spektrum  autyzmu.

a.charkiewicz.wilczek@sppppk.pl

 

mgr Marta Czekajska – Fizjoterapeuta i Terapeuta Integracji Sensorycznej. Ukończyła 5 letnie studia na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach oraz studia podyplomowe Integracja Sensoryczna w Krakowskim Instytucje Rozwoju Edukacji. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z Przygotowania Pedagogicznego do zawodu nauczyciela. Od 10 lat pracuje z pacjentami skupiając się przede wszystkim na aktywności ruchowej i elemencie ruchu jako niezbędnej składowej terapii. Na co dzień pracuje z dziećmi z zaburzeniami ruchu na bazie zaburzeń odbioru i przetwarzania sensorycznego, a także z dziećmi z wadami postawy oraz z pacjentami ortopedycznymi.

W Poradni zajmuję się diagnozowaniem i terapią procesów przetwarzania sensorycznego oraz fizjoterapią dzieci z z wadami postawy.