Konsultacje dla nauczycieli i pedagogów

 

Serdecznie zapraszamy na konsultacje wszystkich nauczycieli i pedagogów ze szkół objętych opieką naszej poradni. Naszym celem jest udzielenie Państwu pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Na spotkaniu udzielamy wsparcia w pracy z dzieckiem mającym specyficzne i niespecyficzne trudności w uczeniu się, wspieramy nauczycieli w efektywnym dostosowaniu wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów, a także porad w sprawach wychowawczych.
Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom istnieje możliwość:
indywidualnych porad i konsultacji dla nauczycieli i pedagogów na terenie przedszkola/szkoły
grupowych konsultacji dla pedagogów
Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie w sekretariacie poradni albo poprzez prośby złożone drogą elektroniczną skierowane indywidualnie do poszczególnych pracowników.