Doradztwo zawodowe na terenie szkół

 

Zajęcia przedstawiają w atrakcyjny i przystępny sposób najważniejsze zagadnienia związane z planowaniem kariery edukacyjno-zawodowej. Obejmują m.in. prezentację multimedialną, ćwiczenia aktywizujące, arkusze do samobadania, materiały informacyjne dla każdego ucznia, itp. 

Uczniowie poznają czynniki ułatwiające podjęcie właściwej decyzji zawodowej. Budują pełniejszy obraz własnej osoby oraz wstępnie określają swoje predyspozycje zawodowe. Zajęcia zapoznają młodzież również z podstawowymi prawami rządzącymi rynkiem pracy, zwracają uwagę na problem bezrobocia wśród młodych, przybliżają aktualne trendy, wymogi i kierunki zmian, ze szczególnym akcentem na zawody przyszłości. Uczestnicy zapoznają się również z rzeczywistością szkolnictwa ponadpodstawowego oraz możliwymi ścieżkami kształcenia, dzięki czemu z większą świadomością mogą dokonać wyborów edukacyjno-zawodowych.

Zajęcia trwają 3 godziny lekcyjne. 

Maksymalna liczba uczestników to jeden zespół klasowy.

W zależności od dostępności czasowej realizujemy także zajęcia o innej tematyce i skierowane do pozostałych grup wiekowych (np. klasy ponadpodstawowe). Szczegóły ustalane są indywidualnie po zgłoszeniu.

Młodzież musi mieć pisemną zgodę rodzica na uczestniczenie w zajęciach, na której będzie udostępniony numer PESEL w celu przetworzenia danych przez poradnię. Odpowiedni formularz zostanie przekazany drogą elektroniczną po przyjęciu zgłoszenia i ustaleniu terminu spotkania.

Zajęcia realizowane są bezpłatnie na terenie macierzystych szkół uczniów po wcześniejszym ustaleniu terminu. Szkoła zobowiązuje się jedynie do pokrycia kosztów delegacji pracownika poradni (0,8358zł/km). Zapotrzebowanie szkół na zajęcia przyjmowane są drogą elektroniczną bezpośrednio u prowadzących.

Dodatkowych informacji udziela oraz zapisów dokonuje:

mgr Michalina Markowicz – psycholog, doradca zawodowy

mgr Adriana Zoń – psycholog, doradca zawodowy.