Doradztwo zawodowe

 

Na spotkaniu  z doradcą zawodowym młodzież poznaje między innymi swoje predyspozycje poznawcze i osobowościowe do wykonywania określonych zawodów. Za pomocą narzędzi testowych diagnozowane są zasoby uczniów, które stanowią podstawę do podjęcia właściwej decyzji zawodowej. Uczeń odbywa rozmowę doradczą, we współpracy ze specjalistą tworzy swój plan edukacyjno-zawodowy.

Młodzież, która przychodzi na spotkanie bez rodzica / prawnego opiekuna koniecznie musi na nie przynieść pisemną zgodę rodzica na uczestniczenie w konsultacji i udostępnienie numeru PESEL w celu przetworzenia danych przez poradnię. 

Zapotrzebowanie uczniów na konsultacje indywidualne przyjmowane są na bieżąco przez sekretariat pod numerem poradni 12 422 27 12. Możliwe jest także zgłoszenie przez macierzystą szkołę grupy zainteresowanych uczniów poprzez przekazanie listy nazwisk. Osoba zgłaszająca, na przykład pedagog szkolny, stałaby się pośrednikiem pomiędzy uczniami a doradcą zawodowym w poradni.

Dodatkowych informacji udziela:

mgr Michalina Markowicz – psycholog, doradca zawodowy

mgr Adriana Zoń – psycholog, doradca zawodowy

mgr Leszek Dedio – psycholog, doradca zawodowy – Skała