Terapia pedagogiczna

 

Terapia pedagogiczna jest celowym oddziaływaniem wobec dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się ( m.in. uczniowie mający dysleksję, dysortografię, dysgrafię, deficyty w zakresie percepcji wzorkowej, słuchowej). Oddziaływania te mają na celu zmniejszenie lub złagodzenie deficytów rozwojowych oraz wzmacnianie funkcji, które są u dziecka dobrze rozwinięte.

Główne założenia terapii pedagogicznej:

  • usprawnianie funkcji wzrokowych
  • usprawnianie funkcji słuchowych
  • usprawnianie funkcji grafomotorycznych
  • usprawnianie umiejętności szkolnych (z zakresu czytania, pisania, liczenia)

 

Termin realizacji: w ciągu danego roku szkolnego

Osoby prowadzące:

  • mgr Justyna Kuś – Kraków
  • mgr Lucyna Zielińska – Filia Słomniki