PRELEKCJE I SZKOLENIA

 

Zapraszamy zainteresowane szkoły do zgłaszania do poradni swojego zapotrzebowania na różne formy doskonalenia nauczycieli, wspieranie rodziców swoich uczniów oraz samych dzieci.

Realizujemy prelekcje i szkolenia dopasowane do indywidualnej sytuacji szkoły, odpowiadające na specyficzne potrzeby. Proponujemy przed spotkaniem pogłębioną analizę potrzeb grupy mającej być objętą oddziaływaniem, aby zmaksymalizować szanse na osiągnięcie pożądanych efektów.