Wczesne Wspomaganie Rozwoju (WWR)

 

W poradni działa powołany przez dyrektora zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W jego skład wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, m.in.:

  • psycholodzy
  • pedagodzy
  • logopedzi (w tym neurologopeda)
  • inni specjaliści (terapeuta SI, terapeuta BFB, psychoterapeuta i inni)

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju mają przede wszystkim na celu pobudzanie zarówno rozwoju psychoruchowego, jak i społecznego dziecka. Rodzice dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju mogą zawsze skorzystać z wsparcia psychologicznego w naszej placówce w formie konsultacji z rodzicami.