Dla dzieci z trudnościami w sferze emocjonalno-społecznej

 

Grupa dla dzieci z trudnościami w sferze emocjonalno-społecznej (w tym z diagnozą ASD).

Termin grupy: ustalany z zainteresowanymi. Zajęcia 1h/ tydzień. Najczęściej trwają jeden semestr (czyli ok 12 spotkań).

Prowadząca: Judyta Stopka