Witamy na stronie internetowej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Powiatu Krakowskiego

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oferuje swoje usługi dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom z terenu gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Zielonki, Michałowice, Wielka Wieś, Iwanowice, Skała, Sułoszowa, Słomniki, a w zakresie diagnozy i orzekania w sprawie autyzmu, wad wzroku i słuchu oraz w zakresie neuroterapii EEG-Biofeedback klientom z niemal całego powiatu krakowskiego (z wyłączeniem Gminy Skawina, Gminy Mogilany, Gminy Świątniki Górne).

Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież szkolną, rodziców i nauczycieli do korzystania z naszych bezpłatnych usług.

Jesteśmy placówką publiczną, oświatową, której głównym zadaniem jest udzielanie specjalistycznej pomocy:
psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, terapeutycznej.