Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oferuje swoje usługi dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom z terenu gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Zielonki, Michałowice, Wielka Wieś, Iwanowice, Skała, Sułoszowa, Słomniki, a w zakresie diagnozy i orzekania w sprawie autyzmu, wad wzroku i słuchu oraz w zakresie neuroterapii EEG-Biofeedback klientom z niemal całego powiatu krakowskiego (z wyłączeniem Gminy Skawina, Gminy Mogilany, Gminy Świątniki Górne).

Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież szkolną, rodziców i nauczycieli do korzystania z naszych bezpłatnych usług.

Jesteśmy placówką publiczną, oświatową, której głównym zadaniem jest udzielanie specjalistycznej pomocy:
psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, terapeutycznej.

 

 

 

 

 

 

 

Projekty

Projekt "Mobilny konsultant"

Projekt pn. "Realizacja działań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję poradni psychologiczno-pedagogicznej poprzez przystępniejszy dostęp do fachowca, który objąłby dzieci i młodzież albo dzieci, młodzież oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną"

Informacje

SPPPPK pełni funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego dla Powiatu Krakowskiego

IMG_0847